Knaberpige

Michelle Søndergaard Nielsen

Knaberdronning

Anna Laustsen

Lidt om regenterne …

Der kåres et nyt regentpar for Knaberne ved hver Knaberfest

En knaberregent er en person der har gjort en stor indsats indenfor foreningslivet i Aalestrup.

De får ved kåringen overrakt en 100 kr. seddel som de skal få til at yngle.

I 2004 blev den første Knaberdronning kåret.

KNABERKONGE/DRONNING  KNABERPRINS/KNABERPIGE


2019 Anna Kjeldgaard Laustsen – Michelle Søndergaard Nielsen

2018 Ejner Noe – Pernille Ørum Andersen

2017 Anne-Marie Sørensen – Rikke Haaugaard

2016 Morten Nielsen – Julie Laustsen

2015 Rosa Nørskov – Morten Olesen

2014 Poul Knudsen – Lasse Kristoffersen

2013 Preben Pedersen – Lone Sørensen

2012 Lars Thomsen Jensen – Sofie Christine Dalsgaard Lorenzen

2011 Hanne Ebdrup – Maja Kruse Mogensen

2010 Poul Pedersen – Marianne Haugaard

2009 Poul Monrad – Sidsel Andersen

2008 Mette Lillethorup – Jeppe Korreborg Perdersen

2007 Jørgen Andersen – Anne Kristine Tollestrup Nielsen

2006 Hanne Grabow – Rune Strøm Andersen

2005 Bjarne Nielsen – Lena Holmquist Jakobsen

2004 Lisa Bjørn – Alexander Nielsen

2003 Niels Poulsen – Sussie Kristoffersen

2002 Poul O. Nielsen – Ina Asp

2001 Ivan Oht – Iben Hammer

2000 Ole Christiansen – Line Bjørn

1999 Finn Kristoffersen – Conni Villadsen

1998 Steen Skipper Svendsen – Louise Dahl

1997 Tage Buhl – Betina Grønning

1996 Karl Overgaard – Merethe Søndermølle Jensen

1995 Poul E. Jensen – Anitha Moth

1994 Preben Jacobsen – Pia Jensen

1993 Aage Jensen – Lisa Kristensen

1992 Carl W. Karlsen – Anne Kjærgaard

1991 Finn O. Sørensen – Vibeke Riis

1990 Ove Skyum – Helle Skak Østrup

1989 Jens Peter Jensen – Dorthe Søndermølle Jensen

1988 Frede Østrup – Lone Laursen

1987 Dan Stisen – Lisbeth Bertelsen

1986 Per Sørensen – Sussi Jacobsen

1985 Bent Sørensen – Laila Larsen

1984 Gerhard Kristensen – Inge Margrethe Hauge

1983 Ejvind Ravn Nielsen – Hanne Oht

1982 Kristian Liengaard – Annette Nørskov

1981 Oluf Kragelund – Inger Møller

1980 Niels Ginnerup – Anne Grethe Nielsen

1979 Karl Ø. Pedersen – Karin Kragelund

1978 Peter Frederiksen – Grethe Moth

1977 Hardy Christensen – Bente Hessel

1976 Kristen Kristoffersen – Anne Marie Bisgaard Madsen

1975 Egon Krogh – Doris Smiidt

1974 Frede Hessel – Dorthe Jacobsen

1973 Jens Bartholumæusen – Dorthe Spangaard

1972 Henry Nielsen – Gitte Klausen

1971 Evald Saarup

1970 Harald Krogstrup

1969 Niels Svendsen

1968 Harald Jensen