Vognoptog og Børneoptog
  
Sæt fantasien i sving og lav et indslag med dine venner, forening, forretning, firma, “gaden" eller …

Vi har traditionen tro altid et orkester til at lede os igennem byen.

Flere foreninger medbringer deres faner, og det er også her at de sidste 10 års regenter har lånt cykler på cykelmuseet og er med.

Der er gode præmier på højkant og der er præmie til
de 3 sjoveste indslag.

Temaet for Knaberoptoget 2017 er:

NORDISK MYTOLOGI OG – GUDER

For at deltage i Knaberfestens optog er det nødvendigt med tilmelding, og
dette skal ske SENEST den 20. maj 
Her kan virksomheder foreninger og private deltage med et festligt indslag.

Information og tilmelding:
Lars T. Jensen
Tlf.: 51 94 07 19