Prøv lykken i Knaberfestens tombola

Fra onsdag den 11. maj på Store Torv/ Knaberscenen
den 12. maj v/ SuperBrugsen
den 13. maj på Lille Torv – Loppemarked
den 14. og 15. maj på Festpladsen

Hovedgevinster på nittelodder